Update – Trainingen Oost Arnhem

Update – Trainingen Oost Arnhem

Update – Trainingen Oost Arnhem 

Voor iedereen is het nu weer mogelijk om te trainen. Alleen voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat zij wel onderlinge wedstrijdjes mogen spelen. Vanaf maandag 11 mei is ons terrein weer beschikbaar voor alle teams. Wel moeten we een aantal regels samen in acht nemen en trainen we volgens een aangepast trainingsschema: 

 • Het brengen van kinderen is toegestaan – kom wel zoveel mogelijk op de fiets -, daarna op ons terrein blijven helaas niet. 
 • De kantine zal niet open zijn en ook de kleedkamers nemen we niet in gebruik. 
 • Voor de jeugd tot en met 12 jaar kan er gewoon getraind worden met eventueel een partijvorm; dit geldt voor de F1, E1, D1 en D2
 • Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar zullen de trainers een speciale training maken; partijvormen zijn helaas niet toegestaan. Dit geldt voor de C1, C2, B1, B2 en de A-teams.
 • Kom niet te vroeg naar de trainingen en houd voldoende afstand waar dat nodig is. 
 • Stop op tijd met de training en verlaat dan zo snel mogelijk ons terrein.
 • Bij aankomst op het terrein is desinfectie van je handen verplicht. 

Per avond is er een corona-coördinator aanwezig om alles in goede banen te leiden.

De taken van de corona-coördinator zijn:

 • toezicht houden op het ballenhak (1 persoon er in)
 • toezicht houden op het schoonmaken van de materialen
 • toezicht houden op het hek waar men binnen komt (ouders vanaf hier niet meer toelaten) 
 • toezicht houden op de training i.v.m. de 1.5m (vanaf 13 jaar).

Wil je ook helpen als coördinator en ben je beschikbaar op woensdag of vrijdagavond of één van

onderstaande trainingsblokken, meld je dan via clubhuis@oost-arnhem.nl.

Trainingstijden

Om iedereen te kunnen laten trainen onder de juiste omstandigheden is er een aangepast trainingsschema. Het terrein is beschikbaar gesteld door het Sportbedrijf tot 22.00. 

Veld 1: bij de dug-outs, veld 2: bij de tribune, veld 3: bij de zandbak (pupillenveld)

DagVeldTijdTeam
MaandagVeld 1 en 220.00-21.301 en 2
Wo/VrijVeld 118.00 – 18.45F1/E1
19.00 – 19.45B1
20.00 – 20.45A3
20.55 – 21.405
Veld 218.10 – 18.55D1/D2
19.10 – 19.55C2
20.10 – 20.55A2
21.05  – 21.504 (wo) en 6 (vrij)
Veld 318.20 – 19.05C1
19.20 – 20.05B2
20.15 – 21.00A1
21.10 – 22.003
ZaterdagGras9.30 – 10.30Kangoeroe Club

De trainers van elk team hebben de keuze om wel of niet te trainen. Stem dit in je team dus goed af. De ballen zijn nog op Valkenhuizen en worden zo snel mogelijk opgehaald. Neem in ieder geval je eigen bal mee als je die hebt!

We volgen voor de regels rondom de herstart van de trainingen het korfbalprotocol dat is verstrekt door de KNKV. Lees deze goed door en houd je eraan!

Specifiek regels voor de leeftijdscategorie t/m 12 jaar

 • Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 spelers;
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Specifieke regels voor de leeftijdscategorie 13 jaar en ouder

 • De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers;
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 jaar en ouder

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;
 • Laat kinderen niet eerder komen dan vlak voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;

Voor sporters

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

Voor ouders/verzorgers

 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen;
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Bestuur OA
Technische Commissie

© 2020 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: A!tention Hosting B.V.