Privacy statement

Privacy statement

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Oost-Arnhem is een korfbalvereniging gevestigd in Arnhem. Wij vinden de persoonlijke levenssfeer van onze (ere)leden, donateurs, sponsoren, ouders/voogden, bezoekers en geïnteresseerde erg belangrijk. Dit geldt dus ook voor bezoekers van de website. Daarom gaat korfbalvereniging Oost-Arnhem zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult op de website bij het contactformulier en eventueel registratie- en aanmeldformulieren voor evenementen en bijeenkomsten die door korfbalvereniging Oost-Arnhem worden georganiseerd.

Daarnaast presenteren wij persoonsgegevens van (spelende)leden, scheidsrechters, bestuur- en commissieleden op de website. Deze worden aangeleverd vanuit Sportlink, waarbij wij de aangeven privacy instellingen van Sportlink (aangegeven in APP van KNKV) zullen overnemen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens bij:

  1. Informatie verzoeken via het contactformulier;
  2. Aanmelden voor evenementen en bijeenkomsten;
  3. Presenteren van teamindeling en commissies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

U bent zelfverantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam;
  • Emailadres;
  • Geslacht;
  • Pasfoto;
  • Teamfoto;
  • Functie binnen team/vereniging;
  • De vrije velden die u bij een evenement en/of bijeenkomst zelf invult.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens verwijderen wij als u geen functie meer bekleedt in de vereniging, geen deel meer uitmaakt van een team en/of commissie. De gegevens die u heeft ingevuld voor een evenement en/of bijeenkomst zullen binnen een jaar naar het evenement worden verwijderd.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door korfbalvereniging Oost-Arnhem worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Korfbalvereniging Oost-Arnhem behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan secretaris@oost-arnhem.nl.

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop korfbalvereniging Oost-Arnhem omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze privacy officer via secretaris@oost-arnhem.nl.

Kwetsbaarheden

Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u contact opnemen via secretaris@oost-arnhem.nl.

Gebruik van cookies

Korfbalvereniging Oost-Arnhem maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is eenklein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers.

Wijzigingen

Korfbalvereniging Oost-Arnhem behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op www.oost-arnhem.nl.

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien korfbalvereniging Oost-Arnhem een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

© 2024 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: Cherry Hosting