In Memoriam: Koos Stout

In Memoriam: Koos Stout

In de vroege ochtend van donderdag 20 juli j.l., overleed Koos Stout op 81-jarige leeftijd, in het bijzijn van enkele familieleden.

Voor de huidige Oost-Arnhem generatie zullen Koos (en An) Stout veelal onbekend zijn, voor de oudere korfbalgeneratie waren het twee markante persoonlijkheden die de kantinebeheerders waren van ons clubhuis “De Oase”, zowel bekend binnen maar ook absoluut buiten onze vereniging.

Wat ca. 2 weken zou duren werden in totaal zo’n 25 jaar, als opvolgers van de Fam. Loete.
Het kantinebeheer hield in: 2 trainingsdagen (waaronder de vrijdag: de clubavond met muziek, bekende barspelletjes zoals “liegen onder de beker”), 2 wedstrijddagen (op de zaterdag- én zondagen), feestavonden, klaverjasavonden, bijenkomsten van het KNKV, en uiteraard verantwoordelijk voor de inkoop. Ook het schoonmaken verzorgden zij, met een eigen klein clubje vrijwilligers.
Niet voor niks bezorgde Koos dit in 1977 al de titel “lid van verdienste”.

Wat de selectie presteerde op het veld en zaal, presteerden Koos en An in het clubhuis, met als resultaat jaarlijks terugkerende goede omzetten.

Meestal 3 van de 4 weken was er een feest óf disco in ons clubhuis. Vanaf ’s ochtend 9.00 uur al (jeugd)wedstrijden, “Tante Dien Oremus” opende dan het clubhuis zodat de familie Stout wat later kon aantreden, maar die stonden er dan ook tot diep in de nacht, want zolang duurde menig feest!
Op zondag wedstrijddag nr. 2 en wie moesten er weer vroeg uit de veren? Juist u raadt het al…..
en dan ook regelmatig tot 19.00 of zelfs nog later.

Geen wanklank echter van Koos, hooguit als het rookkanon bij een disco weer een dichte mist in het clubhuis veroorzaakte. Maar een plaatje van zijn grote muzikale idool Vicky Leandros, en het leed was snel geleden….

Koos (en An) waren samen met Rinus en Martha v.d. Kamp voorts de drijvende krachten van het klaverjassen op de maandagavond eens in de twee weken.
Klaverjasverenigingen die op het punt stonden ter ziele te gaan, zoals van het Huis van Bewaring  “De Berg” , sloten zich graag aan bij de korfbalclub, vanwege de gezelligheid.
Tot het overlijden van An in 2010 werd dit in stand gehouden, door gezondheidsproblemen en gebrek aan opvolging kwam aan het klaverjassen helaas abrupt een einde.

“Het Stoute Hoekje” aan de Druckerstraat, het woonadres waar de fam. Stout o.a. de dochters Ingeborg en Janita zagen opgroeien, was een bekend “sleuteladres”.
Even leek een verhuizing naar de Kloosterstraat aan de orde, maar het werd uiteindelijk de Roekenstraat op Monnikenhuizen.

In 2010 kwam An na de gevreesde ziekte te overlijden, en het leven van Koos nam een andere wending aan.
Slechts een handjevol Oost-Arnhemmers namen de moeite hem op te zoeken of mee te nemen naar het veld, en naarmate de jaren verstreken werd dit minder en minder.
Uiteindelijk verhuisde Koos naar Arnhem-Zuid in de nabijheid van Kronenburg, waar familie en buren hem regelmatig bezochten of mee uit namen.
In 2016 kwamen er problemen met, naar later bleek, zijn nieren. Uitgerekend de enige, nog slecht functionerende nier (30%), had te kampen met een bacterie die om de haverklap zorgde voor ontstekingen, gepaard gaande met hoge koorts, wat resulteerde in ziekenhuisopnames, en dat deed de algehele gezondheidstoestand van Koos  geen goed.

Het thuiswonen bleek geen gewenste situatie meer, en na veel bureaucratisch gedoe werd een mooie kamer gevonden in het Jagthuis in Velp.
Koos heeft zijn nieuwe kamer bezocht, en vond hem “mooi”.
Nog voordat hij hier echter zijn intrek kon nemen, besloot hij op 20 juli naar zijn zo geliefde en vooral gemiste An te gaan.

Dinsdag 25 juli was de uitvaartplechtigheid van Koos in Moscowa, met  ruim 30 aanwezige (oud) Oost-Arnhemmers, die via de “tam tam” en het gebruik van Social Media Koos de laatste (zo verdiende) eer kwamen bewijzen.

En daar prijkte tijdens de dienst onderstaande foto: Koos en An Stout, 2 fantastische mensen die we nooit meer mogen en zullen vergeten!

Jan Wassink

© 2021 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: A!tention Hosting B.V.